Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Po desiatich rokoch prichádza na Slovensko ERC Grant s hodnotou 1,5 milióna eurIlustračné foto: Markus Winkler/Unsplash

Európska rada pre výskum (European Research Council – ERC) dnes zverejnila mená úspešných žiadateľov o prestížny vedecký grant v schéme ERC Starting Grant. Finančnú dotáciu v celkovej hodnote 636 miliónov EUR si rozdelí 408 mladých vedeckých talentov. Významná investícia umožní excelentným výskumníkom a výskumníčkam stojacim na začiatku svojej vedeckej kariéry rozbehnúť vlastné projekty, zostaviť tímy a realizovať svoje perspektívne nápady. Spomedzi 2932 prihlásených návrhov uspel aj projekt o konšpiračných teóriách, ktorého autorkou je sociálna antropologička Elżbieta Drążkiewicz zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i. 

„Blahoželám doktorke Drążkiewicz a veľmi sa teším, že sa vďaka nej Slovensku podarilo zabodovať v európskom výskumnom priestore. Verím, že tento úspech nebude posledným. Myšlienok a nápadov, ktoré sú hodné ERC grantu, máme na Slovensku dostatok. Dôležitá však je schopnosť pretaviť ich do kvalitného projektu ľahko zrozumiteľného pre oponentov, ktorí  vyžadujú extrémnu kvalitu. Držím palce všetkým ostatným kolegom a kolegyniam, ktorí sa budú o ERC granty uchádzať, aby boli úspešní,“ skonštatoval predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Projekt E. Drążkiewicz s názvom Konflikty kvôli konšpiračným teóriám je zameraný na analýzu rastúceho napätia súvisiaceho s konšpiračnými teóriami v Európe. Jeho cieľom je snaha pochopiť, ako sú tieto konflikty ovplyvnené sociálnymi kontextami a ako sa vyvíjajú v rôznych európskych prostrediach.

V projekte budeme skúmať, ako sa formujú konflikty kvôli pravde. Budeme študovať nielen to, ako ľudia šíria konšpiračné teórie, ale aj to, ako proti nim bojujú iní. Vybudujem výskumný tím, s ktorým budeme realizovať prípadové štúdie vo viacerých európskych krajinách. Je pre mňa veľmi vzrušujúce, že budem mať možnosť pracovať na mojom vysnívanom projekte. Na dosiahnutí tohto druhu úspechu som pracovala veľmi dlho,“ zdôraznila E. Drążkiewicz. Projekt bude realizovať na Sociologickom ústave SAV, v. v. i. Začne sa na jar budúceho roka a bude trvať 5 rokov.

Medzi najúspešnejšie krajiny, v ktorých laureáti ERC Starting Grantu navrhli realizovať svoje projekty, patrí Nemecko (81 projektov), Spojené kráľovstvo (70 projektov), Holandsko (40 projektov) a Francúzsko (39 projektov). Slovensko je dlhodobo na chvoste rebríčkov v počte získaných ERC grantov. Doteraz boli výskumu na Slovensku udelené dva ERC granty a to zo schém ERC Starting Grant a ERC Proof of Concept Grant. Nositeľom oboch grantov bol nanobiotechnológ Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV, v. v. i.

Prihlasovaniu do výziev ERC predchádza niekoľkomesačná detailná príprava projektu, ktorý je následne podrobený prísnemu hodnoteniu. Na Slovensku pomáha vedeckej komunite s náročným procesom Národná kancelária Horizontu. Inštitucionálnu podporu v uchádzaní sa o prestížne európske granty majú aj výskumníci a výskumníčky SAV, ktorí môžu využívať služby Kancelárie na podporu EÚ projektov zriadenej na Úrade SAV.

Elżbieta Drążkiewicz získala doktorát zo sociálnej antropológie na Univerzite v Cambridge. Je vedúcou vedeckou pracovníčkou Sociologického ústavu SAV, v. v. i., príležitostne vyučuje na Viedenskej univerzite. V rokoch 2014 – 2016 pôsobila ako štipendistka programu Maria Skłodowska-Curie na Maynooth University v Írsku, kde zároveň zastávala pozíciu docentky. V súčasnosti sa vo svojom výskume zameriava na konšpiračné teórie. Je hlavnou riešiteľkou projektu CHASE REDACT, ktorý analyzuje, ako digitalizácia utvára formu, obsah a dôsledky konšpiračných teórií a vedúcou APVV projektu PanTruth, ktorý analyzuje konšpiračné prostredie v krajinách Vyšehradskej štvorky. Okrem výskumu konfliktov kvôli pravde sa Dr. Drążkiewicz venuje aj výskumu demokratickej participácie a sveta mimovládnych organizácií. Je autorkou publikácie Inštitucionalizované sny: umenie riadenia zahraničnej pomoci (Berghahn, 2020).  

Európska rada pre výskum (ERC), zriadená Európskou úniou v roku 2007, je poprednou európskou organizáciou financujúcou excelentný výskum na hranici poznania. ERC ponúka štyri hlavné grantové schémy: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants a Synergy Grants. Svojou dodatočnou grantovou schémou Proof of Concept pomáha ERC príjemcom grantov preklenúť priepasť medzi ich priekopníckym výskumom a počiatočnými fázami jeho komercializácie. ERC vedie nezávislý riadiaci orgán, vedecká rada, ktorej predsedníčkou je od 1. novembra 2021 Maria Leptin. Celkový rozpočet ERC na roky 2021 až 2027 je viac ako 16 miliárd EUR v rámci programu Horizont Európa, za ktorý zodpovedá európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel.

Zverejnené 22.11.2022. Celý článok je prevzatý z oficiálnej stránky SAV. Autorkou článku je Katarína Gáliková.