Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podmienky účasti Číny v Horizonte 2020Výskum a inovácie tvoria veľmi dôležitú časť vzťahu EÚ s Čínou. V Horizonte 2020 je medzinárodná spolupráca, predovšetkým s Čínou, považovaná za podstatný prvok. Preto sa nadväzuje na spoluprácu medzi čínskymi a európskymi výskumníkmi z predchádzajúcich rámcových programoch a naďalej sa nabádajú čínske výskumné a vedecké komunity k aktívnemu zapojeniu sa a účasti na programe.

V priloženom dokumente nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa podmienok účasti a mobility, financovania a hľadania partnerov do projektov Horizontu 2020.

Účasť Číny v Horizonte 2020