Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podpísanie spoločného vyhlásenia na podporu investícií do vodíkového hodnotového reťazcaEurópska komisia a kľúčové zainteresované strany z vodíkového priemyslu a výskumu podpísali 1. marca 2023 spoločné vyhlásenie s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť vodíkového priemyslu EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov. Cieľom deklarácie je podporovať nepretržité investície do výskumu a inovácií, podporovať spoluprácu medzi zdrojmi financovania, výmenu poznatkov, vzdelávanie a odbornú prípravu. Okrem toho vyzýva na rozvoj regionálnych vodíkových sietí a prepojení medzi vodíkovými údoliami.

„Vodíkové údolie“ je geografická oblasť – mesto, región, ostrov alebo priemyselný klaster -, kde sa niekoľko vodíkových aplikácií spája do integrovaného vodíkového ekosystému, ktorý spotrebuje značné množstvo vodíka, čím sa zlepšuje ekonomická stránka projektu. V ideálnom prípade by mal zahŕňať celý hodnotový reťazec vodíka: výrobu, skladovanie, distribúciu a konečné využitie. Prostredníctvom plánu REPowerEU Komisia vyčlenila ďalších 200 miliónov EUR na partnerstvo Čistý vodík s cieľom urýchliť zavádzanie vodíkových údolí v EÚ. V rámci programu ERASMUS+ boli vyčlenené 4 milióny EUR na výber 19 základných pracovných miest pre vodíkový priemysel a definovanie požiadaviek na ich študijné programy. Na ďalšie posilnenie programu zručností bude Partnerstvo pre čistý vodík podporovať Európsku vodíkovú akadémiu.

Viac informácií:

Zverejnené 6.3.2023, slord