Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podpora pre digitálne zdravotníctvoAkceleračný program Digivitality organizovaný EIT Health je určený pre inovátorov v oblasti digitálneho zdravia, ktorí sa zaoberajú súčasnými výzvami v nemocniciach. Program má ambíciu byť katalyzátorom prelomových technológií. Zapojiť sa môže start-up, spin-off alebo malý a stredný podnik pôsobiaci v oblasti digitálneho zdravotníctva. Uzávierka: 17. marec 2024.

Zapojiť sa môže podnik:

  • ak má sídlo v niektorej zo stredoeurópskych krajín*
  • ak je spoločnosť založená v uplynulých 7 rokoch (od 1. januára 2017)
  • ak rozvíja inovácie na minimálnej úrovni technologickej pripravenosti TRL 4
  • ak je pripravený spolupracovať na vývoji svojej inovácie s MedTech spoločnosťami a nemocnicami

* Poľsko, Česko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvátsko, Rakúsko, vybrané regióny Nemecka a Talianska

Podniky sa majú zameriavať na poskytovanie riešení v týchto oblastiach:

  • telemedicína,
  • digitálna integrácia v elektronických zdravotných záznamoch (EHR),
  • manažment dát,
  • bezpečnosť dát,
  • ďalšie oblasti: automatizácia laboratórnych procesov, vývoj testov na infekčné ochorenia, systém správy invalidných vozíkov.

Súčasťou programu je prezentácia projektov (pitching sessions), prepájanie s nemocnicami a ďalšími relevantnými stakeholdermi, vývoj prototypu technologického riešenia a jeho validácia.

Uzávierka: 17. marec 2024

Ak by ste potrebovali viac informácií o tomto programe alebo aktivitách EIT Health, neváhajte kontaktovať EIT Health RIS hub na Slovensku na eithealth@civitta.com alebo FMB_eit-health@t-systems.com.

Bližšie informácie

Predkladanie projektových návrhov

Prevzaté: Národná kancelária Horizontu