Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pokrok v príprave rozsiahlej vedeckej iniciatívy Battery 2030+Európska komisia vydala správu o implementácii Strategického plánu pre batérie, ktorý predostiera pokrok v implementácii jeho kľúčových cieľov, dosiahnutých v predošlom roku. Jedným z týchto cieľov je príprava spustenia Battery 2030+, rozsiahlej vedeckej iniciatívy Európskej únie v oblasti pokročilých batériových technológií.

 

Ako sa uvádza v správe Európskej komisie, prvá fáza prípravy rozsiahlej a dlhodobej vedeckej iniciatívy pre batériové technológie bola dokončená v decembri 2018, a to publikáciou manifestu pod názvom Battery 2030+ Manifesto. V manifeste je načrtnutá vízia, opodstatnenie, ciele a priority tejto iniciatívy na základe spolupráce s akademickým a priemyselným sektorom.

 

V marci 2019 bol pod hlavičkou pracovného programu Budúce a vznikajúce technológie (FET) 2019 financovaný projekt typu „Koordinačná a podporná aktivita“ (Coordination and Support Action, CSA) s rozpočtom 0,5 mil. EUR, ktorého úlohou bolo pripraviť detailnú cestovnú mapu pre iniciatívu Battery 2030+. Táto CSA bude pokračovať vo svojej úlohe angažovať a mobilizovať akademickú a priemyselnú výskumnú komunitu okolo tejto novej iniciatívy.

 

Financie na spustenie prvých výskumných aktivít sú plánované v súvislosti s aktualizáciou pracovného programu na rok 2020 v rámci programu Horizont 2020. Aktualizované pracovné programy budú publikované v júni 2019. Ďalšia podpora bude zvážená už pod hlavičkou nového rámcového programu pre výskum a inovácie, Horizon Europe.

 

Celý text správy Európskej komisie o implementácii Strategického plánu pre batérie, vrátane príloh, si môžete prečítať tu.

 

Pre viac informácií o iniciatíve Battery 2030+ a aktivitách EÚ v oblasti batérií odporúčame prečítanie článku Battery 2030+: inventing the batteries of the future.