Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pomôcka pre zadefinovanie TRLÚrovne pripravenosti technológie (Technology Readiness Levels, TRL) je metóda na definovanie zrelosti produktu a jeho vzťahu k trhu. Metodiku zaviedla NASA a Európska komisia sa ho rozhodla zaviesť vo svojich výskumných a inovačných projektoch od programu Horizont 2020 a používa sa doteraz.

Projekt Bridge2HE pripravil pomocný nástroj na definovanie TRL, kde pomocou príkladov analyzuje TRL v závislosti od toho, aké je riešenie, s cieľom pomôcť účastníkom získať presnejší prístup k projektom Horizon Europe.

Viac informácií:

Prevzaté z InnoNews, Zverejnené 16.1.2023, slord