Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Poznáme prvé európske regióny, ktoré začnú spoluprácu s Misiou Adaptácia na zmenu klímyPočas prvého Fóra Misie Adaptácia na zmenu klímy boli 7. júna 2022 predstavení prví signatári charty misie, ktorú podpíšu štatutárni zástupcovia samospráv, regiónov a komunít, ktoré začnú aktívne spolupracovať s misiou na spoločnom cieli stať sa odolnejšími voči zmene klímy do roku 2030.

Pilotných 118 signatárov charty misie reprezentujú regióny a komunity z 18 členských štátov EÚ a 6 krajín pridružených k programu Horizont Európa.

Medzi signatármi je aj 17 priateľov misie (friends of the mission), medzi ktorými sa nachádzajú popredné inštitúcie a organizácie aktívne v problematike klimatickej adaptácie (výskumné centrá, environmentálne agentúry, regionálne zoskupenia a pod.)

Spomedzi veľkého počtu prihlášok z celého sveta sa na pilotný zoznam dostali aj dva regióny zo Slovenska: región Košice a mestská časť Bratislava Rača. Európska komisia plánuje zoznam signatárov misie priebežne dopĺňať o nové subjekty, ktoré sa k misii prihlásia tým, že vyplnia a odošlú dotazník.

Zoznam všetkých signatárov Charty misie.

Eu mission climate

Európska komisia vyzvala začiatkom apríla 2022 európske regióny a komunity k tomu, aby se pripojili k misii Európskej únie zameranej na adaptáciu na zmenu klímy. Regióny a komunity mohli a stále môžu svoj záujem zapojiť sa do misie vyjadriť prostredníctvom verejne dostupného prieskumu (Survey). Tento prieskum si kladie za cieľ posúdiť záujem regiónov a komunít o zapojenie sa do misie podpisom tzv. Charty misie.

Signatári charty sa týmto zaviazali budovať odolnosť voči zmene klímy vo svojom regióne zapojením miestnych zainteresovaných strán, občianskej spoločnosti, podnikov, priemyslu, výskumných organizácií a občanov.
Charta je jasným a dobre viditeľným politickým záväzkom, ale nie je právne záväzná.

Prihlásením k Charte získajú regióny a komunity príležitosť zdieľať skúsenosti a poznatky s partnermi z celej Európy a zároveň budú mať prístup k službám Platformy pre implementáciu misie, ktorá by mala začať fungovať začiatkom roka 2023. Účasť na prieskume je otvorená a nesúťažná. Všetky doručené žiadosti boli dôsledne vyhodnotené zástupcami sekretariátu misie, do úvahy sa brala nielen aktuálna pripravenosť regiónov ale aj ambície v oblasti adaptácie na zmenu klímy aké regióny a komunity prejavili.

8.6.2022, mit