Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pozvánka na deň výskumu a inovácií CBRN-EDeň výskumu a inovácií CBRN-E je podujatím, ktoré sa uskutoční 19. až 21. marca v Štrasburgu a bude zamerané na problematiku chemických, rádiologických, jadrových a výbušných látok (CBRNE).

Toto podujatie bude oživené projektmi financovanými EÚ (Horizont EurópaECHO PreventionEurópsky obranný fond (EDF) a iné), ako aj aktérmi v oblasti CBRNe (tvorcami politík, prvými respondentmi, malými a strednými podnikmi (MSP)/priemyslom, občianskou spoločnosťou), ktorí sa stretnú, aby diskutovali a vymieňali si skúsenosti a odborné znalosti.

Program sa bude odvíjať v štyroch tematických paneloch:

1.) Riadenie CBRN rizík – od poznania rizík a zraniteľnosti pri viacerých nebezpečenstvách až po pripravenosť a reakciu, odolnosť spoločnosti

2.) Technológie, detekcia a monitorovanie CBRN hrozieb

3.) Predvídanie budúcich kríz, pripravenosť, výcvik a prispôsobenie prostriedkov reakcie

4.) Interoperabilita – vrátane technológií, odbornej prípravy, usmernení, noriem

Na toto podujatie je nutná registrácia.

Viac informácií

CBRNE Conference