Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pracovný program Európskeho obranného fondu na rok 2024Pokročilé radarové technológie, budúce taktické nákladné lietadlá strednej veľkosti, kvantové technológie a netematické výzvy určené malým a stredným podnikom a výskumným organizáciám sú len štyri z 32 tém výziev zverejnených v rámci pracovného programu Európskeho obranného fondu (EDF) na rok 2024.

S rozpočtom 1,1 miliardy eur bude EDF naďalej podporovať konkurencieschopnosť, efektívnosť a inovačnú kapacitu obrannej technologickej a priemyselnej základne v celej EÚ. Robí to dvojakým spôsobom:

  • prostredníctvom financovania čisto výskumných projektov, ktoré dostávajú 100% financovanie;
  • vývojových projektov, ktoré si vyžadujú spolufinancovanie; výzvy budú následne zverejnené na portáli Európskej komisie pre financovanie a verejné súťaže – predpokladá sa, že budú otvorené do polovice júna a uzavreté 5. novembra 2024.

 

V nadväznosti na zverejnenie tohto pracovného programu EDF na rok 2024 Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre obranný priemysel a vesmír (DG DEFIS) vyhlásilo, že Informačné dni EDF2024 sa uskutočnia 28. a 29. mája v hybridnej forme v Bruseli a online.

Toto podujatie je určené potenciálnym žiadateľom z verejných a súkromných subjektov so sídlom v členských štátoch EÚ a Nórsku. Počas prvého dňa budú predstavené výzvy na predkladanie návrhov na rok 2024 a vysvetlený bude tiež proces ich predkladania. Počas druhého dňa podujatie poskytne jedinečnú príležitosť na nadviazanie medzinárodných kontaktov s cieľom vytvoriť konzorciá pre obranný výskum a vývoj a vypracovať návrhy projektov. Súčasťou podujatia budú aj zasadnutia pre investorov a ponúkne sa možnosť nadväzovania kontaktov pre spoločnosti, ktoré hľadajú investorov.

Registrácia sa otvorí čoskoro.

 

Pre akékoľvek otázky odporúčame kontaktovať Národné kontaktné body pre EDF:

Igor DOBROVIC – igor.dobrovic@mil.sk

Ivan STEFLIK – ivan.steflik@mod.gov.sk

 

Viac informácií

EDF WorkProgramme 2024

Informačné dni 2024

TheEuropeanDefenceFund

Zverejnené 27.03.2024, slord