Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Predbežný návrh anotovanej modelovej grantovej dohodyEurópska komisia zverejnila predbežný návrh anotovanej modelovej grantovej dohody (Annotated Model Grant Agreement, AGA).

Tento dokument slúži ako používateľská príručka, ktorej cieľom je vysvetliť žiadateľom a prijímateľom vzorové dohody o grante EÚ (Model Grant Agreements, MGA) pre programy EÚ na roky 2021 – 2027.

Cieľom tohto dokumentu je pomôcť používateľom pochopiť a interpretovať ich dohody o grante (Grant Agreements, GA). Dokument sa vyhýba technickému slovníku, právnym odkazom či žargónu a snaží sa pomôcť čitateľom nájsť odpovede na praktické otázky, s ktorými sa môžu stretnúť pri vytváraní alebo implementácii svojich projektov.

Do pozornosti Vám dávame najmä článok 5 a 6, kde sa okrem iného dozviete aké sú možnosti a podmienky presunu finančných prostriedkov v rámci rozpočtu, ktoré náklady sú oprávnené a ktoré nie, čo sú personálne náklady a ako ich vypočítať, čo je to projektové odmeňovanie, subkontrakt, in-kind príspevky a čo všetko spadá pod nákupy.

UPOZORNENIE: zverejnené sú len niektoré časti AGA, celá bude zverejnená neskôr.

Viac informácií k AGA Vám poskytne NCP pre finančné a právne otázky programu Horizon Europe.

Dokument si môžete stiahnuť z portálu Funding & Tenders tu.

Zdroj: EK a ERA Portál Slovensko, zverejnené: 27.7.2021, slord