Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Predĺženie záruky Spojeného kráľovstva pre Horizont EurópaSpojené kráľovstvo oznámilo predĺženie záruky pre program Horizont Európa, pričom stavia na pôvodnej záruke, ktorá bola spustená v novembri 2021. Toto najnovšie rozšírenie podporí oprávnených, úspešných žiadateľov zo Spojeného kráľovstva v programe Horizont Európa a pokryje výzvy, ktoré sa uzatvoria najneskôr 30. septembra 2023.

Zabezpečí to, že oprávnení, úspešní žiadatelia zo Spojeného kráľovstva budú mať naďalej zaručené financovanie a budú dostávať plnú hodnotu svojich finančných prostriedkov v hostiteľskej inštitúcii v Spojenom kráľovstve po celú dobu trvania ich grantu, čo ich podporí v pokračovaní ich dôležitej práce v oblasti výskumu a inovácií.

Úspešní ocenení nemusia opustiť Spojené kráľovstvo, aby získali tieto finančné prostriedky. UK pokračuje v diskusiách s Komisiou o zapojení Spojeného kráľovstva do výskumných programov EÚ. Dúfame, že rokovania o Horizonte Európa budú úspešné. Predĺženie záruky poskytuje výskumníkom istotu, kým tieto rokovania budú pokračovať. Prioritou je zabezpečiť, aby britský sektor výskumu a vývoja dostal maximálnu úroveň podpory, ktorá mu umožní pokračovať v prelomovom výskume a spolupráci s medzinárodnými partnermi.

Ku koncu mája 2023 organizácia UK Research and Innovation (UKRI) vydala viac ako 2.000 listov s ponukou grantov pre záručné financovanie v rámci Horizont Európa v celkovej výške viac ako 1,2 miliardy EUR.

Podrobnosti o rozsahu a podmienkach záruky sú k dispozícii na webovej stránke UKRI.

Schéma: Horizon Europe guarantee scheme: UKRI guidance

V prípade otázok sa obráťte na NCPs na Slovensku alebo priamo: na email: eugrantsfunding@ukri.org

Zdroj: UKRI, 9.6. 2023, kas