Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Predlžený termín pre výzvu „Project Development Assistance“ pre regionálne projekty zamerané na vodíkové technológie!Project Development Assistance (PDA) – pomoc pri príprave európskych regionálnych projektov zameraných na vodík

Spoločný podnik pre čistý vodík (Clean Hydrogen Joint Undertaking,CH JU) vyhlásil druhú výzvu tzv. Project Development Assistance (PDA), ktorá podporí 15 vybraných regiónov pri príprave detailných pracovných plánov pre implementáciu projektov zameraných na vodíkové riešenia a technológie.  

H2Region logo

Toto kolo iniciatívy sa zameria na projekty v tzv. kohéznych krajinách EÚ a najvzdialenejších regiónoch vrátane ostrovov. Celkovo poputuje podpora do 15 regiónov.

What is the opportunity?

Úspešní žiadatelia majú príležitosť získať podporu pri rozpracovaní svojich koncepcií nasadenia palivových článkov a vodíkových technológií do podrobných pracovných plánov od skúsených konzultantov a projektových manažérov z celej Európy v rozsahu do 50 osobodní (person/days). Všetci žiadatelia, ktorí sa do výzvy zapoja budú pozvaní do siete pozorovateľov, ktorá bude sledovať výsledky iniciatívy.

Ako sa do výzvy zapojiť?

Do prvej fázy, ktorá spočíva v prejavení záujmu je možné prihlásiť sa do polnoci 10. októbra 2022 cez platformu výzvy: http://www.h2regions.eu. Na web stránke Spoločný podnik pre čistý vodík zverejnil aj všetky podporné dokumenty a príručku k vyplneniu prihlášky. 

Kto sa môže do výzvy zapojiť?

Oprávnenými žiadateľmi sú miestne orgány (local authorities) z nasledovných krajín a regiónov:
•    EÚ Kohézne krajiny – (krajiny oprávnené na čerpanie pomoci z Kohézneho fondu EÚ)
•    „EU Outermost Regions“
•    ostrovy v rámci členských štátov EÚ alebo krajín pridružených k Programu Horizont Európa 

Kedy budú zverejnené výsledky a ďalšie kroky?

Zoznam vybraných regiónov, ktoré prejdú úspešne do druhého kola bude oznámený najneskôr 25. októbra 2022. Následne budú tieto vybrané regióny (shortlisted regions) pozvané, aby dopracovali a predložili svoje kompletné projektové zámery do 25. novembra 2022.

Úspešné regióny budú o výsledkochdruhého kola informované v decembri 2022 a následne im bude poskytnutá podpora iniciatívy (Project Development Assistance) od januára 2023 na 12 mesiacov.

Zdroj: CH JU, 20.9.2022, mit