Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Predstavenie výročnej správy JRC 2021Spoločné výskumné centrum (JRC) zverejnilo svoju výročnú správu za rok 2021, ktorá obsahuje najdôležitejšie informácie o tom, akú rolu mala organizácia pri podpore politických priorít Európskej komisie, a kľúčových úspechov z roku 2021.

Rok 2021 so sebou priniesol množstvo výziev ako pokračujúca pandémia COVID-19, zmena klímy, záplavy a suchá. Správa JRC odráža spomenuté problémy a poukazuje, ako veda zohráva kľúčovú úlohu pri riešení týchto a mnohých ďalších problémov.

JRC plní svoje poslanie podporovať politiky EÚ pomocou spoľahlivých vedeckých poznatkov, dôkazov a vedomostí, ktoré sú základom tvorby európskych politík od ich prevencie až po implementáciu.

JRC využíva svoje multidisciplinárne odborné znalosti a analytické schopnosti na pomoc pri navrhovaní právnych predpisov, posudzovaní toho, kedy a kde investovať, a vo všeobecnosti na spájanie rôznych oblastí politiky v záujme integrovaného a účinného prístupu.

Najvýznamnejšie úspechy JRC za rok 2021 sú rozdelené do viacerých oblastí:

Zelená dohoda – Vývin integrovaného prístupu k obnove budov z hľadiska energetickej účinnosti a bezpečnosti a výkon technického posudku v zmysle nariadenia o jadrovej taxonómii.

Prechod na digitálne technológie – JRC monitorovalo národné stratégie v oblasti umelej inteligencie a spustilo znalostné centrum pre pozorovanie Zeme.

Spravodlivé hospodárstvo – JRC vypracovalo novú metodiku na odhad pracovných miest súvisiacich s vývozom a uverejnilo správu o chudobe a mentálnom nastavení.

Posilnená úloha Európy vo svete – JRC vyvinulo nástroj na mapovanie politík, ktorý má pomôcť tvorcom politík identifikovať ciele udržateľného rozvoja, ktoré môžu byť potenciálne ovplyvnené alebo prepojené s ich politikou, a podporilo opatrenia Komisie na formovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti zmeny klímy.

Európsky spôsob života – JRC spustilo znalostné centrum CancerSearch a zlepšilo výrobu rádioizotopov pre zdravotnícke účely.

Nový impulz pre európsku demokraciu – JRC spustilo nové kompetenčné centrum pre participatívnu a deliberatívnu demokraciu a uverejnilo správu o technológii a demokracii.

Viac informácií:

Výročná správa JRC

Zverejnené 19.05.2022, slord