Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prehľad európskych nástrojov a iniciatív na podporu internacionalizácie firiemCieľom tohto prehľadu je uľahčiť prístup k informáciám o dostupných finančných nástrojoch EÚ (priamych a nepriamych), ktoré sú dôležité internacionalizáciu podnikov.

Tento prehľad je výsledkom spoločného úsilia viacerých útvarov Európskej komisie. Zoznam zahŕňa špecifické regionálne a bilaterálne nástroje, ktoré môžu pomôcť podnikom EÚ pri internacionalizácii. Obsahuje aj ďalšie informácie vo forme príslušných hypertextových odkazov. Prehľad nezahŕňa všeobecné rámce, ako sú dohody o voľnom obchode.

Zverejnené 7.8.2023, slord zdroj: Innonews