Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prehľad grantových výziev pre startupy a inovatívne MSP (marec/apríl 2023)Prehľad väčších i menších grantových možností (nenávratné finančné prostriedky) pre technologické startupy a inovatívne MSP z európskych programov (mimo národných grantových schém, Plánu obnovy EÚ a štrukturálnych fondov.) vybraných na začiatku marca.

Výber grantových možností pre startupy a inovatívne MSP (marec 2023):

EIC Accelerator: Financovanie najlepších deep tech startupov na vývoj a overovanie prelomových produktov/služieb. Kombinácia grantu a investície až do výšky 17,5 milióna EUR. Predložte svoj projekt kedykoľvek (prvý krok/krátky návrh). Viac informácií o EIC Accelerator

Eurostars je program, ktorý podporuje inovatívne MSP a projektových partnerov (veľké spoločnosti, univerzity, výskumné organizácie a iné typy organizácií) prostredníctvom financovania projektov medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vo všetkých oblastiach. Aktuálna, 4. výzva je otvorená do 13.4.2023. Viac informácií o Eurostars

(Malé) Granty EÚ na vývoj a testovanie inovatívnych produktov/služieb (kaskádové financovanie/equity free):

 • EIT NEB Booster 2.0, uzávierka: 13.3.2023, financovanie až do výšky 10 tisíc eur, zameranie: New European Bauhaus: Udržateľnosť, estetika a inklúzia
 • SecurIT, uzávierka: 14.3.2023, financovanie až 88 tisíc eur, zameranie: vývoj bezpečnostných riešení v oblasti ochrany citlivej infraštruktúry, odolnosti voči katastrofám, ochrany verejných priestorov
 • X2.0 – Driving Deep Tech Growth, uzávierka: 16.3.2023, financovanie až do výšky 30 tisíc eur, zameranie: deep tech vo výrobe a cirkulárnej ekonomike
 • SHAPE, uzávierka: 17.3.2023, financovanie až do výšky 100 tisíc eur, zameranie: Inteligentné a zdravé starnutie prostredníctvom zapojenia ľudí do podporných systémov
 • AMULET, uzávierka: 22.3.2023, financovanie až 120 tisíc eur (až 60 tisíc eur na jeden MSP), zameranie: ľahké materiály (kompozity na báze polymérov, kompozity s keramickou matricou, zliatiny ľahkých kovov) pre automobilový a letecký priemysel, energetiku a stavebníctvo
 • AI4Copernicus, uzávierka: 31.3.2023, financovanie až do výšky 30 tisíc eur, zameranie: využitie dát Copernicus pre sektory energetika, bezpečnosť, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo a doprava
 • NGI Zero Entrust, uzávierka: 1.4.2023, financovanie až do výšky 50 tisíc eur, zameranie: dôveryhodnosť a suverenita údajov
 • NGI Zero Core, uzávierka: 1.4.2023, financovanie až do výšky 50 tisíc eur, zameranie: odolnejší, dôveryhodnejší a otvorenejší internet
 • NGI TrustChain, uzávierka: 10.4.2023, financovanie až do výšky 100 tisíc eur, zameranie: interoperabilné a udržateľné aplikácie na správu digitálnej identity pre potreby budúceho decentralizovaného internetu
 • dRural, uzávierka: 13.4.2023, financovanie až do výšky 120 tisíc eur, zameranie: podpora vidieckych ekonomík prostredníctvom medzisektorových platforiem digitálnych služieb
 • Change2Twin, uzávierka: 16.4.2023, financovanie až do výšky 90 tisíc eur, zameranie: podpora výrobných MSP v oblasti digital twins
 • IKAT TOURISM, uzávierka: 20.4.2023, zameranie: turizmus – finančný podpora na nákup služieb (biz. model, akcelerácia, internacionalizácia, atď)
 • StairwAI, uzávierka: 25.4.2023, financovanie až do výšky 10 tisíc eur, zameranie: štúdie nasadenia umelej inteligencie pre low-tech MSP (len pre nástroje z platforme AI4EU)
 • CREATHRIV-EU, uzávierka: 2.5.2023, financovanie až do výšky 20 tisíc eur, zameranie: kreatívny a kultúrny priemysel
 • EARASHI, uzávierka: 12.5.2023, financovanie až do výšky 200 tisíc eur, zameranie: aplikácie umelej inteligencie/robotiky pre bezpečný priemysel orientovaný na človeka

Ďalšie granty:

 • EU SME Fund podporí MSP v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva. Slovenské firmy môžu získať podporu 1000 eur pre obchodné známky a dizajn a české firmy 1000 eur podporu pre obchodné známky a dizajn; IP scan až do 1350 eur. Otvorená výzva do vyčerpania prostriedkov.

Pozrite si tiež:

Prevzaté z innonews, 14.3.2023, slord