Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prehľad výsledkov investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja za rok 2021Dňa 17. decembra 2021 bol uverejnený prehľad výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ.

Podľa neho zvýšili spoločnosti EÚ napriek celkovo náročnej hospodárskej situácii v roku 2020 investície do výskumu a vývoja v odvetviach zdravotníctva a služieb IKT. EÚ patrí aj naďalej medzi lídrov v oblasti ekologických patentov s vysokou hodnotou a ekologických patentov v energeticky náročných priemyselných odvetviach, čo odzrkadľuje jej prechod ku klimatickej neutralite.

Konkrétne spoločnosti so sídlom v EÚ zvýšili investície do výskumu a vývoja v odvetviach zdravotníctva (10,3 %) a služieb IKT (7,2 %), ale pomalším tempom než spoločnosti so sídlom v USA a Číne. Celkové investície spoločností EÚ do výskumu a vývoja sa však po prvýkrát za 10 rokov znížili, a to najmä v dôsledku oslabenia výskumu a vývoja v automobilovom, leteckom a kozmickom priemysle a odvetví obrany.

V roku 2020 spoločnosti so sídlom EÚ znížili svoje celkové investície o 2,2 %. Spoločnosti v USA zvýšili svoje celkové investície do výskumu a vývoja o 9,1 % a spoločnosti v Číne o 18,1 %. Spoločnosti so sídlom v USA a Číne zvýšili počas krízy spôsobenej koronavírusom svoj podiel na výskume a vývoji v určitých odvetviach, ako je zdravotníctvo (USA: 17,9 %, Čína: 30,7 %), služby IKT (USA: 12,4 %, Čína: 21,2 %) a výroba pre IKT (USA: 7,8 %, Čína: 11,5 %).

Automobilový priemysel je pre spoločnosti z EÚ najdôležitejším odvetvím, v ktorom sa investuje do výskumu a vývoja, a preto aj prispel k celkovému poklesu investícií v oblasti výskumu a vývoja. Napriek tomu sa 14 spoločností z EÚ dostalo do skupiny 50 najlepších spoločností spomedzi 2500 najväčších investorov do výskumu a vývoja.

Očakáva sa, že súbežná zelená a digitálna transformácia umožní podnikom EÚ zlepšiť ich výsledky v oblasti výskumu a vývoja a oživiť ich priemyselnú základňu v súlade s prioritami priemyselnej stratégie EÚ a ambíciami Európy posilniť inovačný ekosystém a podporiť príslušné politiky.

Súvislosti

Európska komisia uverejňuje prehľad výsledkov investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja každoročne od roku 2004. Vydanie prehľadu výsledkov za rok 2021 zahŕňa 2 500 spoločností z celého sveta, ktoré v roku 2020 investovali do výskumu a vývoja najväčšie sumy. Každá z týchto spoločností, ktoré majú sídlo v 39 krajinách, investovala do výskumu a vývoja najmenej 36,5 mil. eur.

Vzorka zahŕňa 401 spoločností so sídlom v EÚ, ktorých investície predstavujú 20,3 % celkových investícií do výskumu a vývoja. Okrem toho zahŕňa 779 spoločností z USA (37,8 %), 597 čínskych spoločností (15,5 %), 293 japonských spoločností (12,2 %) a 430 spoločností zo zvyšku sveta (14,2 %).

Celú tlačovú správu nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 20.12.2021, slord