Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prezentácie z informačného dňa RRI-SSH pre IKT v Horizonte 2020Európska komisia zorganizovala Informačný deň zameraný na prezentáciu zodpovedného výskumu a inovácií (RRI) a spoločenských a humanitných vied (SSH) v projektových žiadostiach, ktoré sú zamerané na IKT, a to v pracovnom programe pre rok 2015. Počas info dňa boli prezentované informácie k RRI a SSH v Horizonte 2020 a ich prepojenie na výzvy v nasledovných tematických oblastiach:

  • IKT
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
  • Bezpečná, čistá a efektívna energia
  • Inteligentná, zelená a integrovaná doprava
  • Európa v meniacom sa svete
  • Bezpečné spoločnosti.

Záznam z informačného dňa, ako aj prezetnácie si môžete stiahnuť tu.