Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prezentácie z podujatia: Klaster 6 – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie a aktuálne príležitosti v období 2021 – 2022Klaster 6 – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie – materiály z webinára, ktorý sa uskutočnil 4. mája 2021.

Národná kancelária Horizontu usporiadala dňa 4.5.2021 webinár zameraný výzvy a príležitosti, ktoré prináša so sebou návrh pracovného programu na roky 2021-2022 v oblasti klastra 6 programu Horizont Európa: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie.

Klaster 6 disponuje tematicky veľmi rôznorodým pracovným programom. Je zameraný na projekty ponúkajúce nové riešenia v oblastiach ako je biodiverzita, ekosystémové služby, potravinové systémy, poľnohospodárstvo, rybolov a akvakultúra, oceány, vnútrozemské a pobrežné oblasti,  obehové hospodárstvo, biohospodárstvo a biotechnológie, ekologické riešenia pre spoločnosť či zmena klímy. 

Tento pracovný program, súvislosti, synergie a praktické príklady boli v rámci informačného podujatia predmetom vystúpení slovenského delegáta v programovom výbore pre klaster 6, vybraných expertov a zástupcov Národnej kancelárie Horizontu a kancelárie SLORD.

Prezentácie z informačného podujatia podľa programu:

Program podujatia

PREZENTÁCIE:

Kontakt pre prípadné otázky, konzultácie: Ing. Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Národná kancelária Horizontu, ERA Portál Slovensko

Zverejnené 7.5.2021, slord