Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prezentujte svoj výskum: súťaž MSCA Falling Walls Lab otvorená!Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je falling-banner-658px-1-1024x576.jpeg

Marie Skłodowska-Curie Actions (ďalej len „MSCA“) je súčasťou programu Horizont Európa a je hlavným programom Európskej únie na financovanie doktorandského vzdelávania a postdoktorandskej odbornej prípravy výskumných pracovníkov.

MSCA financujú excelentný výskum a inovácie a poskytujú výskumným pracovníkom vo všetkých fázach ich kariéry nové vedomosti a zručnosti prostredníctvom cezhraničnej mobility a kontaktu s rôznymi sektormi a disciplínami. Akcie MSCA pomáhajú budovať európske kapacity v oblasti výskumu a inovácií investovaním do dlhodobej kariéry špičkových výskumných pracovníkov.

Falling Walls Lab MSCA 2022 teraz prijíma prihlášky, ktoré prezentujú kvalitu, rozmanitosť a vášeň najinovatívnejších myslí, ktoré sa zúčastňujú na MSCA.

Súťaž Falling Walls Lab MSCA sa uskutoční 24. mája 2022 v rámci konferencie MSCA organizovanej v rámci francúzskeho predsedníctva Rady EÚ.

Vybraní členovia MSCA predstavia v trojminútovom videu svoju výskumnú tému, inovatívny projekt, sociálnu iniciatívu, obchodný model alebo nápady. Potom budú naživo odpovedať na otázky vysokokvalitnej poroty.

Vystúpenie je určené kolegom, porote zloženej z odborníkov z akademickej a podnikateľskej sféry a širokej verejnosti.

Účastníci sa zúčastnia na tréningoch, aby si pred súťažou precvičili svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Naučia sa tipy na videoprezentácie a prejavy a dostanú individuálne rady od profesionálneho trénera.

Organizátori tiež pomôžu súťažiacim nahrať ich záverečné profesionálne video vystúpenie.

Podmienky účasti:

Prihlásiť sa môžu štipendisti zo všetkých akcií Marie Skłodowska-Curie. Patria sem začínajúci a skúsení výskumní pracovníci a zamestnanci pracujúci v oblasti výskumu a inovácií. Uchádzači musia byť v termíne uzávierky štipendistami MSCA, ktorí sa zúčastňujú na niektorom z projektov MSCA (vrátane ITN, IF, RISE a COFUND).

Osoby, ktoré boli vybrané na účasť v predchádzajúcich ročníkoch, sa žiaľ nemôžu prihlásiť znova.

Ak sa chcete prihlásiť, musíte tiež spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

  • v súčasnosti ste zapísaný na univerzite a/alebo ste postdoktorand,
  • bakalársky titul ste získali najneskôr pred 10 rokmi,
  • magisterský titul ste získali najviac pred 7 rokmi,
  • doktorát ste získali najviac pred 5 rokmi.

Hľadajú 15 vynikajúcich rečníkov zo všetkých odborov so zaujímavými výskumnými témami, novými nápadmi a objavmi.

Ako sa prihlásiť?

Je potrebné nahrať krátke, spontánne dvojminútové video v angličtine, v ktorom stručne a zrozumiteľne vysvetlíte svoju výskumnú tému, inovatívny projekt, sociálnu iniciatívu, obchodný model alebo nápad a ako ho váš projekt MSCA podporuje, a potom nasledovať tento odkaz na webový formulár, ktorý môžete použiť na odoslanie videa.

Ak chcete podať prihlášku, prejdite na tento odkaz na stránku Falling Walls Lab Marie Skłodowska-Curie Actions.

Uzávierka prihlášok je 21. marca 2022 o 12:00 hod.

Ak bude vaša žiadosť úspešná, Európska komisia vás bude kontaktovať a dohodne s vami vašu účasť.

Vyhrať môžete zájazd do Berlína v Nemecku (vrátane cesty a ubytovania), zúčastnite sa celosvetového finále Falling Walls Lab v Berlíne, kde môžete vyhrať peňažnú odmenu.

Hoci sa podujatie bude vysielať online a umožní účasť na diaľku, súťažiaci budú mať možnosť zúčastniť sa na podujatí fyzicky v Paríži (v závislosti od platných vnútroštátnych ochranných opatrení COVID-19).

Súťaž nezávisle od seba organizujú Európska komisia a Université PSL – Paris Science & Lettres v spolupráci s nadáciou Falling Walls Foundation.

Viac informácií:

Zverejnené 22.2.2022, slord