Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Príbehy o úspešnej spolupráci medzi SSH a STEMSpoločnosť Net4Society publikovala novú sériu informačných listov, ktoré poukazujú na úspešné príbehy spolupráce medzi SSH (spoločenské a humanitné vedy) a STEM (veda, technológia, inžinierstvo, matematika).

Séria obsahuje ilustrácie všetkých spoločenských výziev v rámci programu Horizont 2020 a predstavuje príklady osvedčených postupov úspešnej integrácie SSH.

Spoločnosť Net4Society zostavila tieto informačné listy na základe komplexnej analýzy a hĺbkových rozhovorov s koordinátormi projektu. Každý list obsahuje jeden úspešný príbeh v rámci danej spoločenskej výzvy v programe Horizont 2020.

Listy nájdete na tomto odkaze.