Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Priebežne otvorená výzva EIT Urban Mobility EIT Urban Mobility je iniciatívou Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT), ktorá od roku 2019 pracuje na podpore pozitívnych zmien v mestskej mobilite. Jej cieľom je stať sa najväčšou európskou iniciatívou, ktorá transformuje mestskú mobilitu.

Mestská mobilita aktuálne prechádza výraznou transformáciou a úspešná priemyselná stratégia si vzhľadom na to vyžaduje prijatie komplexného a koherentného prístupu zameraného na distuptívne inovatívne projekty. Táto globálna zmena môže zodpovedať za potenciálne disruptívne dlhodobé vplyvy. Nové tempo života, spotreby a správania v mestách totiž vytvára novú paradigmu pre spoločnosti zaoberajúce sa mobilitou pri ich vývoji produktov, služieb a technológií v kolektívnej aj individuálnej preprave, a tiež v preprave tovaru. 

EIT Urban Mobility poskytne finančnú podporu až do výšky 500 tisíc EUR pre startupy a MSP ponúkajúce inovatívne riešenia v oblasti mestskej mobility, aby urýchlili svoju cestu, pokračovali v kritických inováciách a v konečnom dôsledku zmenili prostredie európskej mestskej mobility.

Jedná sa o priebežne otvorenú výzvu s pravidelnými uzávierkami:

 • Otvorenie výzvy: 3. marca 2023
 • Termíny priebežných uzávierok:

  • Prvá uzávierka: 3. mája 2023 o 17:00

   • Kontrola oprávnenosti a prípustnosti: máj 2023
   • Predbežná kontrola a hodnotenie žiadostí: jún 2023
   • Oznámenie o výsledku: jún 2023

  • Druhá uzávierka: 7. júla 2023 o 17:00

   • Kontrola oprávnenosti a prípustnosti: júl 2023
   • Predbežná kontrola a hodnotenie žiadostí: august 2023
   • Oznámenie o výsledku: august 2023

  • Tretia uzávierka: 29. septembra 2023 o 17:00

   • Kontrola oprávnenosti a prípustnosti: október 2023
   • Predbežná kontrola a hodnotenie žiadostí: november 2023
   • Oznámenie výsledku: november 2023

 • Uzavretie výzvy: 1. októbra 2023

Viac informácií:

EIT Urban Mobility: Permanently Open Call for applications – Financial support to start-ups 

Zverejnené 18.5.2023, slord