Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Priemysel 5.0: Vízia transformácie EurópyVo svojom treťom strategickom dokumente s názvom „Industry 5.0: A Transformative Vision for Europe – Governing Systemic Transformations towards a Sustainable Industrynezávislá skupina expertov ESIR odporúča hlbokú transformáciu európskeho priemyslu s cieľom podporiť dvojitý ekologický a digitálny prechod v Európe.

Táto transformácia podporí ambíciu Európy stať sa udržateľnejšou, odolnejšou, regeneratívnejšou a obehovou a zároveň žiť v rámci planetárnych medzí.

V dokumente sa navrhuje prechod od ekonomického modelu založeného na „ťažbe a spotrebe“ k modelu, ktorý vytvára hodnotu z opätovného použitia, regenerácie a zníženia spotreby v záujme prosperity ľudí a teda zároveň planéty.

Takýto posun si vyžaduje jasné smerovanie k vypracovaniu nových návrhov obchodných modelov, hodnotových reťazcov a dodávateľských reťazcov; prijatie nových prístupov k tvorbe politiky prostredníctvom pôsobenia na všetkých úrovniach vlády a v partnerstve s podnikmi a priemyslom; a budovanie nových kapacít a prístupov k výskumu a inováciám.

Priemysel 5.0 bol predstavený počas záverečného podujatia ESIR.

Súvislosti

Skupina expertov pre hospodársky a spoločenský vplyv výskumu a inovácií (Economic and Societal Impact of Research and Innovation, ESIR) pomáha navrhovať perspektívny program, ktorý umožní politike výskumu a inovácií prispievať k plneniu politických usmernení predsedníčky von der Leyen, najmä „Európskej zelenej dohody“, „Hospodárstva, ktoré funguje pre ľudí“ a „Európy pripravenej pre digitálny vek“.

Dve predchádzajúce politické správy ESIR o obnove a odolnosti po COVID-19:

Celý článok Európskej komisie nájdete tu.

Zverejnené 21.1.2021, slord