Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prieskum ERA-LEARN k účasti v európskych partnerstvách programu Horizont EurópaProjekt ERA-LEARN spustil prieskum s cieľom zistiť, aké sú výzvy a výhody účasti v partnerstvách programu Horizont Európa.

Prieskum sa zameriava najmä na úroveň účasti krajín s nízkou výkonnosťou (tzv. Widening krajiny, vrátane Slovenska) v oblasti výskumu a vývoja v partnerstvách Horizontu.

Cieľom je preskúmať výzvy a prínosy účasti rôznych zainteresovaných strán v partnerstvách a preskúmať otázky, akými sú:

  • kritériá výberu partnerstiev zúčastnenými členskými štátmi;
  • úlohy zúčastnených organizácií;
  • forma zapojenia zainteresovaných strán;
  • opatrenia na podporu účasti Widening krajín a menej výkonných krajín;
  • potreby zúčastnených organizácií v oblasti vzdelávania;
  • využívanie kohéznych fondov.

Na základe výsledkov prieskumu ERA-LEARN uverejní správu s osvedčenými postupmi a odporúčaniami na zvýšenie účasti týchto krajín v európskych výskumných partnerstvách.

Prieskum je otvorený do 15. septembra 2022.

Viac informácií:

Zverejnené 31.8.2022, slord