Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prieskum Európskej komisie ku Kódexu postupov na inteligentné využívanie duševného vlastníctva 

V súvislosti s oznámením Európskej komisie o novom Európskom výskumnom priestore (vydané v septembri 2020) vykonáva Európska komisia prieskum ku Kódexu postupov na inteligentné využívanie duševného vlastníctva (Code of Practice for Smart Use of Intellectual Property).

Toto oznámenie s názvom „Nový ERA pre výskum a inovácie“ zo septembra 2020 ohlasuje aktualizáciu a vývoj hlavných zásad valorizácie znalostí a kódex postupov pre inteligentné využívanie duševného vlastníctva do konca roku 2022.

Na základe odporúčania o správe duševného vlastníctva a prenosu znalostí a kódexu postupov pre univerzity a iné verejné výskumné organizácie z roku 2008 bude aktualizovaná verzia odrážať súčasný dynamický kontext a jej cieľom je dosiahnuť väčší vplyv. S cieľom prispieť k aktualizácii sa uskutočnia konzultácie s členskými štátmi a zainteresovanými stranami.

Do prieskumu sa môžete zapojiť tu.

Zverejnené 4.5.2021, slord