Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prieskum MCAA- podeľte sa o svoje skúsenosti s grantom MSCA



 

The Marie Curie Alumni Association (MCAA) vypracovalo prieskum, ktorého cieľom je získať informácie o skúsenostiach súčasných a bývalých výskumných pracovníkov s prácou na akademickej pôde.

Zameriava sa na aspekty kariéry a života výskumných pracovníkov, od profesionálneho rozvoja a skúseností so štipendiami až po pracovné podmienky a duševné zdravie. Prieskum pomáha MCAA poskytovať Komisii odporúčania týkajúce sa rôznych aspektov programu MSCA a zlepšovať služby pre kariérny rozvoj jej členov počas ich štipendia MSCA a po jeho skončení.

Zapojiť sa je možné do 15. mája.

 

Viac informácií

MCAA Survey: Share your MSCA fellowship experiences

 

Zverejnené 02.05.2024, slord