Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prieskum o ekologizácii a environmentálnej udržateľnosti v akademickom sektoreEurópska asociácia univerzít (EUA) zverejnila výsledky prieskumu, ktorý sa uskutočnil medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v celom Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (European Higher Education Area, EHEA) s cieľom získať dôkazy o rôznych aktivitách inštitúcií v oblasti ekologizácie.

Správa bola zverejnená 16. septembra 2021. Poukazuje na to, že vysoké školy sú kľúčovými aktérmi pri prechode na uhlíkovú neutralitu a udržateľnú spoločnosť, ako aj pri dosahovaní cieľov Agendy 2030 OSN a Európskej zelenej dohody. Environmentálnou udržateľnosťou sa zaoberajú v rámci svojich výskumných a vzdelávacích úloh a aktívne sa zapájajú do širokého spektra aktivít zameraných na budúcnosť.

Prieskum EUA je vôbec prvým prieskumom o ekologizácii a environmentálnej udržateľnosti, ktorý sa uskutočnil medzi vysokoškolskými inštitúciami v EHEA.

Okrem dôkazov o rôznych aktivitách inštitúcií v oblasti ekologizácie a prístupoch k nej, zhromažďuje aj osvedčené postupy a slúži ako inšpirácia pri identifikácii príležitostí a výziev, ako aj pri skúmaní priestoru pre kolektívne opatrenia a presadzovanie politík.

Celý prieskum nájdete tu.

Zdroj: EUA, zverejnené 1.10.2021, slord