Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prihláste sa do Vesmírnej akadémieVesmírna akadémia, nová iniciatíva Agentúry EÚ pre vesmírny program (EUSPA), je vašou vstupenkou k vytváraniu nových prevratných aplikácií a prevratných obchodných riešení s využitím možností vesmírneho programu EÚ.

Táto bezplatná online odborná príprava je otvorená pre všetkých jednotlivcov, začínajúce podniky, podnikateľov a malé a stredné podniky, ktorí sa chcú naučiť zákutia budovania podnikov založených na vesmírnych aplikáciách.

Vaše školenie sa začína sériou modulov, ktoré môžete sledovať pomocou vlastného zariadenia a absolvovať ich, kedy a kde chcete. Moduly vyučujú špičkoví akademickí pracovníci, vedúci predstavitelia priemyslu a odborníci EUSPA, ktorí do vašej cesty za vzdelaním vnesú skúsenosti z reálneho sveta.

Tým, že sa tieto moduly zaoberajú konkrétnou témou alebo zručnosťou, slúžia ako stavebné kamene na premenu vášho inovatívneho nápadu na úspešný vesmírny podnik. Témy siahajú od technických detailov vesmírneho programu EÚ a jeho rôznych zložiek až po praktické obchodné zručnosti, ako napr.:

  • podpora zákazníkov a predaj
  • budovanie úspešného tímu
  • prideľovanie zdrojov
  • podnikateľské plány a modely
  • prístup k financovaniu
  • politika duševného vlastníctva, autorských práv a údajov
  • a oveľa, oveľa viac

Vyberte si, ktoré moduly chcete absolvovať, a prispôsobte si školenie svojim jedinečným vzdelávacím potrebám. K dispozícii môžu byť aj možnosti otázok a odpovedí, individuálnych stretnutí, ďalších seminárov, individuálnych následných aktivít a mentoringu. Po ukončení školenia dostanete od agentúry EUSPA oficiálne osvedčenie o jeho absolvovaní.

Viac informácií

Zverejnené 23.6.2022, slord