Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prihláste sa na platenú absolventskú stáž v JRCSpoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Center, JRC) hľadá absolventov/ky vedecky zameraných odborov na 5-mesačnú platenú stáž. Začiatok stáže je 1. marec 2022.

Vedecký program stáže JRC vyberie stážistov v rôznych tematických oblastiach, ktoré sú relevantné pre organizáciu.  Tematické oblasti sú zoskupené do 18 oblastí. Zoznam oblastí nie je úplný a uchádzači sú vyzvaní, aby sa prihlásili aj keď do nich kompletne nespadajú a umožnili tak posúdenie svojho profilu aj v iných oblastiach.

Odmena za stáž sa pohybuje v rozpätí od 1 115,00 EUR do 1 400,20 EUR mesačne (netto). Z tejto sumy sa neodvádzajú žiadne dane ani príspevky na sociálne zabezpečenie.

Spoločné výskumné centrum sídli v piatich členských štátoch (Belgicko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Španielsko). Stáž sa uskutoční v jednej z týchto krajín.

Stránku JRC s detailnými informáciami a možnosťou podania prihlášky nájdete tu.

Detailné informácie o podmienkach stáže nájdete v tomto dokumente.

Prihlášku je možné podať do 13. septembra 2021, 23:59. Odporúčame nenechávať podanie prihlášky na poslednú chvíľu kvôli možnému preťaženiu elektronického systému. Pred podaním prihlášky si vytvorte účet s názvom EU Login tu.

Zverejnené 23.8.2021, slord