Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prijatie akčného plánu EÚ na dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdyDňa 12. mája 2021 prijala Európska komisia nový akčný plán EÚ, ktorého cieľom je dosiahnuť nulové znečistenie ovzdušia, vody a pôdy. Plán, ktorý je kľúčovým výsledkom Európskej zelenej dohody, predstavuje víziu, ako znížiť znečistenie na úroveň, ktorá už nebude škodlivá pre ľudské zdravie a prírodné ekosystémy.

Akčný plán stanovuje kľúčové ambície do roku 2030, ktoré slúžia na splnenie cieľavedomého cieľu výrazne znížiť znečisťovanie. Patrí sem okrem iného zníženie plastového odpadu v moriach o 50 % a mikroplastov uvoľňovaných do životného prostredia o 30 %, ale aj zníženie chemických pesticídov o 50 %.

Na splnenie týchto cieľov sa v pláne uvádzajú hlavné iniciatívy a opatrenia, ako napríklad revízia noriem kvality vody a právnych predpisov EÚ o odpadoch, predstavenie hodnotiacej tabuľky ekologickej výkonnosti regiónov EÚ a zavedenie živých laboratórií pre zelené digitálne a inteligentné riešenia pre nulové znečisťovanie.

Výskum a inovácie sú pre dosiahnutie cieľa nulového znečistenia kľúčové. Očakáva sa, že európske partnerstvá v rámci programu Horizon Europe budú mať silný aspekt nulového znečistenia.

Spolu so  stratégiou EÚ s názvom „Chemikálie – stratégia udržateľnosti“, ktorá bola prijatá minulý rok, akčný plán predpokladá premenu európskych ambícií nulového znečistenia na skutočnosť. Plán a jeho ciele budú prezentované počas tohtoročného Zeleného týždňa EÚ, ktorý sa bude konať od 1. do 4. júna 2021 a umožní zainteresovaným stranám a občanom výmenu názorov.

Viac informácií:

Zverejnené 27.5.2021, slord