Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prijatie novej inovačnej agendy EÚ-Afrika19. júla bola prijatá Nová inovačná agenda EÚ – Afrika, ktorej cieľom je posilniť spoluprácu v oblasti vedy, technológií a inovácií. Cieľom spoločného inovačného programu je zvýšenie inovačných kapacít a transformácia dosiahnutých úspechov európskych a afrických výskumníkov a inovátorov do konkrétnych výsledkov, ako sú výrobky, služby, podniky a pracovné miesta.

Program zahŕňa 4 ciele s krátkodobými, strednodobými a dlhodobými opatreniami, ktoré sú zoskupené podľa prioritných oblastí spolupráce medzi AÚ a EÚ v oblasti výskumu a inovácií (VaI), a to verejného zdravia, ekologického prechodu, inovácií a technológií a kapacít pre vedu, ako aj prierezových otázok.

Spoločný inovačný program AÚ a EÚ sprevádza plán, ktorý poskytuje prehľad riadenia a koordinácie programu, ako aj súpis vykonávacích iniciatív. Bude sa priebežne aktualizovať na štvrťročnej báze s cieľom zahrnúť ďalšie iniciatívy v nasledujúcich rokoch. K jeho realizácii prispeje niekoľko iniciatív vrátane programov Európskej komisie, ako je Horizont Európa a investičný balík Global Gateway Africa-Europe, Komisia AÚ, členské štáty EÚ a AÚ a ďalšie organizácie.

Ministri AÚ a EÚ pre výskum a inovácie sa stretnú v roku 2024, aby preskúmali pokrok dosiahnutý pri vykonávaní.

Prečítajte si Novú inovačnú agendu EÚ-Afrika a tlačovú správu EK.

Zverejnené 11.8.2023, slord