Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prijatie pracovného programu EURATOM na roky 2021-2022Dňa 30. júna 2021 prijala Európska komisia pracovný program Euratom na roky 2021 – 2022, ktorým sa vykonáva program Euratom v oblasti výskumu a odbornej prípravy na roky 2021 – 2025.

V pracovnom programe sa uvádzajú ciele a konkrétne tematické oblasti, na ktoré sa vyčlení 300 miliónov EUR. Tieto investície podporia výskum jadrovej syntézy a pomôžu podporiť pokrok v širokej škále oblastí, od ďalšieho zlepšovania jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany až po posilnenie neenergetických aplikácií jadrovej technológie. Pracovný program prispieva k úsiliu EÚ ďalej rozvíjať vedúce postavenie v oblasti technológií a podporovať excelentnosť v jadrovom výskume a inováciách.

Tohtoročné výzvy sa zameriavajú najmä na oblasť medicíny, čím priamo podporujú priority akčného plánu EÚ na boj proti rakovine a akčného plánu SAMIRA.

V pracovnom programe Euratom je v oblasti jadrovej syntézy stanovená jasná stratégia pre EUROfusion – Európske konzorcium pre rozvoj energie jadrovej syntézy. Cieľom stratégie je zabezpečiť úspech ITER – medzinárodného megaprojektu v oblasti výskumu a inžinierstva jadrovej syntézy, ktorého cieľom je replikovať procesy jadrovej syntézy na Slnku s cieľom vytvoriť energiu na Zemi – a pokročiť v prípravách demonštračnej elektrárne (DEMO). Partnerstvo pre jadrovú syntézu poskytne potrebné vedomosti, pripraví európske tímy na využívanie projektu ITER a zabezpečí odbornú prípravu novej generácie vedcov a inžinierov v oblasti jadrovej syntézy.

V oblasti jadrového štiepenia pracovný program Euratom zabezpečí najvyššie štandardy jadrovej bezpečnosti elektrární, výskumných reaktorov, materiálov a palív. Tieto činnosti zahŕňajú aj nakladanie s rádioaktívnym odpadom a vyraďovanie z prevádzky, ako napríklad Európsky spoločný program nakladania s rádioaktívnym odpadom – EURAD a Európske partnerstvo pre radiačnú ochranu.

V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa v novom pracovnom programe prijímajú rozhodné kroky na zabezpečenie toho, aby si EÚ udržala jadrové kompetencie prostredníctvom dvoch dôležitých tém vzdelávania a odbornej prípravy. Okrem toho sa jadroví vedci budú môcť zúčastňovať na výzvach na postdoktorandské štipendiá v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie.

Ďalšie kroky

Výzvy Euratom na predkladanie návrhov na roky 2021 – 2022 sú dnes zverejnené na Funding&Tenders portáli, po ktorých bude 7. júla nasledovať otvorenie výziev.

Informačný deň Euratom dňa 16. júla 2021 je príležitosťou na poskytnutie všeobecných informácií o programe Horizon Europe, ako aj na podrobné prezentácie programu Euratom pre výskum a odbornú prípravu na roky 2021 – 2022. Počas troch špecializovaných zasadnutí budú predstavené všetky novinky programu. Po zasadnutiach bude nasledovať výhľadový workshop o využívaní umelej inteligencie a robotiky v jadrovom sektore.

Celú správu nájdete tu.

Pracovný program si môžete stiahnuť tu.

Viac informácií:

Zverejnené 2.7.2021, slord