Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prijatie pracovného programu JRC na roky 2021-2022Refine Nanomed — JRC – Joint Research Centre-European Commission

Európska komisia prijala pracovný program Spoločného výskumného centra na Európskej komisie (Joint Research Centre, JRC) roky 2021-2022.

JRC ako vedecký a znalostný útvar Komisie poskytuje vedecké poradenstvo pri vytváraní politík a pomáha Komisii dosahovať jej politické priority. Práca JRC prispieva k strategickému smerovaniu a realizácii programu Horizon Europe, ako aj programu výskumu a odbornej prípravy EURATOM.

Medzi nové činnosti JRC patrí vedenie prípravnej fázy iniciatívy Nového európskeho Bauhausu, ako aj významná prierezová úloha v reakcii Komisie na koronavírus. Okrem toho bude uplatňovať svoje kompetencie v oblasti prognózovania v nových oblastiach, ako je strategická autonómia EÚ, a bude skúmať možnosti silnejšej občianskej angažovanosti.

Pracovný program si môžete stiahnuť tu.

Zverejnené 14.6.2021, slord