Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prijatie prvého ročného pracovného programu Európskeho obranného fonduDňa 30. júna 2021 prijala Európska komisia balík rozhodnutí na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ. Toto rozhodnutie zahŕňa prijatie prvého ročného pracovného programu Európskeho obranného fondu (EDF), ktorý umožňuje okamžité vyhlásenie 23 výziev na predkladanie návrhov v celkovej výške 1,2 miliardy EUR z finančných prostriedkov EÚ na podporu kolaboratívnych výskumov obrany a vývojových projektov.

Okrem toho sa v rámci predpogramu Európskeho obranného fondu – Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu – vybralo na financovanie 26 nových projektov s rozpočtom viac ako 158 miliónov EUR. Navyše dvom dôležitým projektom na rozvoj spôsobilostí bol dnes v rámci Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu priamo udelený grant 137 miliónov EUR.

Pracovný program Európskeho obranného fondu na rok 2021: zásadná zmena ambícií

Počas prvého roka bude EDF spolufinancovať rozsiahle a komplexné projekty v celkovej výške 1,2 miliardy EUR. Na financovanie takéhoto ambiciózneho začiatku boli v rozpočte Európskeho obranného fondu na rok 2021 s výškou 930 miliónov EUR navýšené prostriedky o 290 miliónov EUR z rozpočtu Európskeho obranného fondu na rok 2022.

Európska komisia oznamuje, že v prvom roku EDF pridelí približne 700 miliónov EUR na prípravu rozsiahlych a zložitých obranných platforiem a systémov, ako sú bojové systémy novej generácie alebo flotila pozemných vozidiel, digitálne a modulárne lode a obrana proti balistickým raketám. Približne 100 miliónov EUR bude určených na kritické technológie, ktoré zvýšia výkon a odolnosť obranného vybavenia, ako je umelá inteligencia a cloud pre vojenské operácie, polovodiče v oblasti infračervených a rádiofrekvenčných komponentov.

EDF tiež zvýši synergie s ostatnými civilnými programami a politikami EÚ, najmä v oblasti vesmíru (približne 50 miliónov EUR), zdravotníckych opatrení (približne 70 miliónov EUR) a digitálnych a kybernetických technológií (približne 100 miliónov EUR). Cieľom je podporiť vzájomné obohacovanie, umožniť vstup nových hráčov a znížiť technologické závislosti.

Fond bude stáť na čele inovácií prostredníctvom viac ako 120 miliónov EUR určených na prevratné technológie a konkrétne otvorené výzvy pre SMEs. Podporí prelomové inovácie, najmä v oblasti kvantových technológií, aditívnej výroby a radaru s dosahom za horizont, a využije sľubné MSP a startupy.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 6.7.2021, slord