Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Príležitosť zapojiť sa do novej iniciatívy EÚ v oblasti duševného zdraviaDo 15. februára je otvorená výzva na predloženie dôkazov s cieľom vypracovať a doladiť novú iniciatívu EÚ týkajúcu sa komplexného prístupu k duševnému zdraviu. Výzva je určená vnútroštátnym aktérom, zainteresovaným stranám, ako aj občanom a riadi ju oddelenie prevencie chorôb a podpory zdravia Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE).

Táto výzva je príležitosťou aj pre slovenských výskumníkov podeliť sa o výsledky svojho relevantného výskumu. Avšak čo je možno ešte dôležitejšie, vyzdvihnúť dôležitosť a relevantnosť ich aktuálne prebiehajúce výskumu a tak poukázať na problémy, ktorým sa venujú a ktoré môžu byť následne zohľadnené v budúci relevantných výskumných výzvach.

Iniciatíva sa bude usilovať o podporu komplexného, na prevenciu zameraného prístupu k duševnému zdraviu ako k otázke verejného zdravia a o začlenenie duševného zdravia do politík EÚ. Stanoví možné budúce pracovné oblasti so zameraním na jasne definovanú pridanú hodnotu EÚ, ktorá uľahčí prácu členských štátov a osôb v prvej línii. Tieto pracovné oblasti budú zahŕňať:

  • podporu dobrého duševného zdravia
  • včasné odhaľovanie a skríning problémov duševného zdravia
  • príslušný výskum, vývoj a inovácie
  • interdisciplinárnu odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov
  • vytváranie sietí príslušných zainteresovaných strán

Výzva na predloženie dôkazov odkazuje aj na existujúce projekty a iniciatívy v oblasti výskumu.

Príspevky k výzve na predloženie dôkazov je možné zasielať na portál EÚ „Have Your Say“. Na tomto odkaze je takisto možné si prečítať aktuálny návrh iniciatívy. Orientačný termín spustenia iniciatívy je druhý štvrťrok 2023.

Zverejnené 1.2.2023, slord