Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Príležitosti pre výskumníkov z oblasti spoločenských a humanitných vied (SSH)Nový dokument „Opportunities for Researchers from the SSH in HE“ (Príležitosti pre výskumníkov z oblasti spoločenských a humanitných vied (SSH) v programe Horizont Európa) bol vytvorený s cieľom pomôcť potenciálnym projektovým žiadateľom identifikovať témy z oblasti spoločenských a humanitných vied v rôznych častiach pracovného programu Horizont Európa 2021-2022.

Efektívna integrácia spoločenských a humanitných vied do všetkých klastrov vrátane misiíeurópskych výskumných partnerstiev je zásadnou pre celý program Horizont Európa. Cieľom je zlepšiť zhodnotenie komplexných spoločenských problémov a reagovať na ne. Spoločenské a humanitné vedy sú kľúčovou zložkou výskumu a inovácií, najmä pokiaľ ide o ekologické a digitálne transformácie.  Z tohto dôvodu by v relevantných prípadoch mali výskum a inovácie zahŕňať podnety z takých disciplín spoločenských a humanitných vied ako sú sociológia, ekonómia, psychológia, politológia, história, kultúrne vedy a umenie.

Kontakty na príslušné NCPs

10.12.2021, elz