Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Príručka k príprave žiadosti do EIC Akcelerátora a noví slovenskí členovia poroty 

Technologické startupy, ktoré prešli krátkou fázou návrhu, teraz môžu využívať nový zdroj pre prípravu plnej žiadosti do EIC Accelerator. “EIC ACCELERATOR ANNOTATED TEMPLATE (Full proposal)” je podrobný sprievodca, ktorý ponúka všeobecné tipy, krok za krokom pomoc pri tvorbe návrhu a rady pre tvorbu pôsobivého pitch decku. Tento nástroj vyvinuli Národné kontaktné body (NCP) programu Horizon Europe EIC, ktoré pravidelne spolupracujú so žiadateľmi a prinášajú tak cenné skúsenosti a poznatky.

Európska rada pre inovácie takisto zverejnila nový zoznam členov poroty pre finálny krok hodnotenia žiadostí do EIC Accelerator (pohovorov pred porotou). Zoznam obsahuje vyše 200 expertov, z ktorých 3 sú zo Slovenska.

Slovenskí členovia EIC poroty:

  • Iveta Griačová, Investor and entrepreneur
  • Jaroslav Luptak, Partner at Neulogy Ventures
  • Richard Voda, CEO – Investment Advisor WeLoveOutdoor

EIC Jury (Porota): V kroku 3 procesu hodnotenia, všetky spoločnosti, ktoré dostali kladné hodnotenie v predchádzajúcej fáze, sú pozvané na pohovor s komisiou EIC. Tento pohovor sa koná fyzicky, približne tri až štyri týždne po oznámení výsledkov vzdialeného hodnotenia. V pohovore hodnotí panel maximálne šiestich členov komisie EIC návrh spoločnosti, pričom môžu byť prítomní aj programoví manažéri EIC a zástupcovia Európskej investičnej banky ako pozorovatelia. Na základe výsledkov pohovoru môže byť spoločnosti odporúčaná k financovaniu alebo, ak nie je úspešná, môže získať tzv. Seal of Excellence, čo jej môže pomôcť pri získaní zdrojov financovania na národnej úrovni a prístupe k Business Acceleration Services.

Publikované 4.7.2024, prevzaté z Innonews, slord