Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Príručka k vypracovaniu pitch deck (nielen) pre EIC AcceleratorZdroj: InnoNews.blog

Projekt Access2EIC je 7-ročnou koordinačnou a podpornou akciou financovanou Európskou komisiou v rámci programu Horizont Európa s cieľom posilniť postavenie Európskej rady pre inovácie a národných kontaktných bodov európskeho inovačného ekosystému (NCP). Projkt tiež cieli na uľahčenie ich vzájomnej spolupráce so zámerom poskytovať rozšírené služby v celej Európe. Medzi ciele projektu patrí aj identifikácia a zdieľanie osvedčených postupov a kľúčových faktorov úspechu na základe skúseností z predtým financovaných projektov. V súvislosti s tým tiež zlepšiť súbor nástrojov, a tým aj efektívnosť pomoci zo strany NCP.

EIC Accelerator je určený pre:

  • začínajúce podniky a MSP, ktoré sa snažia zvýšiť dosah;
  • inovácie s potenciálom vytvoriť nové trhy alebo narušiť existujúce;
  • inovácie založené na vedeckých objavoch alebo technologických prielomoch („deep tech“);
  • inovácie, pri ktorých je potrebné značné financovanie v dlhodobom časovom horizonte a sú príliš riskantné pre súkromných investorov samotných.

Prihláška na krátky návrh EIC Accelerator pozostáva z 3 častí: online formulár, video a pitch deck. K poslednej menovanej časti vypracoval Access2EIC príručku s odporúčaniami.

Každá z častí návrhu umožňuje žiadateľom uviesť informácie o svojom projekte z rôznych hľadísk.

  • Otázky v platforme umožňujú vysvetliť váš projekt prevažne textovým opisom.
  • Video umožňuje poskytnúť bezprostrednejší a priamejší dojem o tíme a jeho potenciáli.
  • Pitch deck umožňuje efektívne a doplnkovo ilustrovať váš projekt pomocou údajov, tabuliek, grafov, obrázkov alebo užitočných odkazov.

Pitch deck je prezentácia s 10 stranami (slides), ktorú je potrebné nahrať vo formáte PDF do nástroja AI na konci fázy predkladania krátkych návrhov. Tento dokument umožní podávateľom rozšíriť písomné otázky z platformy v kľúčových dimenziách návrhu, konkrétne o ponuku hodnoty, kľúčové trhy, obchodný model a stratégiu rozširovania. Keďže neexistuje žiadna konkrétna šablóna, cieľom tohto dokumentu je ilustrovať, ako efektívne štruktúrovať pitch deck s návrhom.

Viac informácií:

Príručka na stiahnutie

Access2EIC: EIC Accelerator. Annotated Short Pitch Deck Guide 2023

Viac informácií poskytnú národné kontaktné body pre EIC na Slovensku

Zdroj: innonews, spracoval slord, 15.5.2023