Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Príspevok CERIC k Európskej charte pre prístup k výskumným infraštruktúramKonzorcium pre stredoeurópsku výskumnú infraštruktúru (CERIC) zverejnilo dokument, ktorý posudzuje uplatniteľnosť Európskej charty pre prístup k výskumným infraštruktúram ako súčasti pripravovaného Paktu pre výskum a inovácie (Pact for Research and Innovation).

Európska komisia vo svojom oznámení o novom Európskom výskumnom priestore navrhuje, aby členské štáty posilnili svoj záväzok k spoločným politikám a zásadám prijatím Paktu pre výskum a inovácie.

V oblasti výskumných infraštruktúr by mohla byť táto charta relevantným predmetom záujmu pre spomínaný Pakt pre výskum a inovácie. Príspevok vypracovaný CERIC-om  obsahuje niektoré možne úpravy charty, ktoré by mohli posilniť jej vplyv. Jeho cieľom je teda prispieť k implementácií bielej knihy Európskeho strategického fóra pre výskumné infraštruktúry (ESFRI)Paktu pre výskum inovácie navrhovaného Európskou komisiou.

Dokument si môžete stiahnuť tu.