Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prof. Bužek menovaný za člena Strategického poradného výboru pre kvantové technológie v EÚDňa 7. júla 2021 sa konalo prvé zasadnutie novovymenovaného Strategického poradného výboru pre vlajkovú loď pre kvantové technológie (Strategic Advisory Board for the Quantum Technology Flagship). Hlavnou úlohou skupiny je poskytovať poradenstvo pri strategickom rozhodovaní a pomáhať Európskej komisii pri implementovaní existujúcich právnych predpisov, programov a politík Únie. Jeden z deviatich členov poradného výboru sa stal aj Profesor Vladimír Bužek zo Slovenskej akadémie vied.

Skupina bola založená Európskou komisiou v roku 2018 a mandát súčasných členov sa chýlil ku koncu. Na základe výzvy bolo vybraných deväť individuálnych odborníkov, ktorí boli vymenovaní podľa ich osobných schopností, a tiež zástupcovia priemyslu, ktorí boli vymenovaní v mene ich spoločností. Novému SAB bude predsedať Jürgen Mlynek, profesor experimentálnej fyziky, Humboldt-Universität zu Berlin (Nemecko) a bývalý prezident Asociácie národných výskumných centier Helmholtz.

Členovia výboru:

  • Vladimír Bužek, profesor teoretickej fyziky a vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied (Slovensko)
  • Ana Sanpera, ICREA profesorka kvantových informačných technológií Barcelonskej univerzite (Španielsko);
  • Andreas Tuennermann, riaditeľ Fraunhoferovho inštitútu aplikovanej optiky a jemného inžinierstva v Jene (Nemecko);
  • Iuliana Radu, riaditeľka kvantovej a prieskumnej výpočtovej techniky v spoločnosti Imec (Holandsko);
  • Massimo Inguscio, profesor fyziky na LENS a Florentskej univerzite a bývalý prezident Talianskej rady pre národný výskum (Taliansko);
  • Pascale Senellart-Mardon, vedúci výskumu v Laboratóriu fotoniky a nanoštruktúr CNRS a lektor na École Polytechnique (Francúzsko);
  • Radu Ionicioiu, vedecký pracovník na Katedre teoretickej fyziky Národného ústavu fyziky a jadrového inžinierstva Horia Hulubei (Rumunsko);
  • Rogier Verberk, riaditeľ polovodičových zariadení, kvantových technológií, inteligentného priemyslu, lekárskych prístrojov v TNO (Holandsko).

Zdroj ERA Portal Austria, zverejnené 19.7.2021, slord