Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Program EU4Health – prvých 5 výziev zverejnenýchEurópska komisia zverejnila prvých päť výziev na predkladanie návrhov v rámci prvého ročného pracovného programu EU4Health na rok 2021.

Prvé grantové výzvy sú otvorené v nasledovných oblastiach:

Projektové návrhy bude možné podávať od 29. júla s uzávierkou na podávanie projektových návrhov do 15. septembra 2021.

Všetky výzvy v rámci programu EU4Health sú a budú postupne zverejnené na Funding & Tenders portáli.

Viac informácií:
Program EU4Health
Prvý ročný pracovný program

Zverejnené 29.6.2021, slord