Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Projekt GENDERACTION prináša politický prehľad zameraný na európske partnerstváV rámci GENDERACTION, projektu programu Horizont 2020, ktorý podporuje pokrok členských štátov a EÚ pri zavádzaní rodovej rovnosti vo výskume a inováciách, bol uverejnený nový prehľad s názvom „Ako podporovať rodovú rovnosť v európskych partnerstvách“.

Tento politický prehľad bol pripravený s cieľom zapojiť sa do diskusií na úrovni Európskeho parlamentu a podporiť členov výboru ITRE (Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku) v ich záväzku presadzovať rodovú rovnosť vo výskume a inováciách.

Predošlý politický prehľad č. 15 stručne poukazuje na kľúčové rodové otázky v oblasti VTI (vedy, techniky a inovácií) v rámci medzinárodnej spolupráce a predstavuje súbor odporúčaní pre lepšiu podporu rodovej rovnosti pri tvorbe a implementácii politík v oblasti VTI na medzinárodnej úrovni.

Hlavným cieľom týchto dokumentov je uľahčiť rodovú rovnosť vo výskume a inováciách v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Viac informácií:

Zverejnené 23.7.2021, slord