Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Projekt SocialTech4EU podporí sociálne podniky EÚSociálne podniky (MSP a startupy so sociálnou misiou) budú môcť využiť možnosti tréningu a v budúcnosti aj škálovať a akcelerovať svoje inovačné úsilie.

Vybrané sociálne podniky môžu požiadať o finančnú podporu na školenia až do výšky 3 000 EUR

Prihlášku je možné podávať do: 12. apríla 2023 o 17.00 hod.

Ak budú vybrané, budú sa môcť uchádzať a súťažiť aj o ďalšiu finančnú podporu v rokoch 2023 a 2024 na:

  • Inovácie: až 20 000 EUR pre každú vybranú organizáciu (maximálne 20 sociálnych podnikov).
  • Akcelerácia: až 35 000 EUR pre každú vybranú organizáciu (maximálne 10 sociálnych podnikov).

Informačný deň ku tejto výzve sa uskutoční 14.3.2023.

Viac informácií:

Zverejnené 22.2.2023, prevzaté z innonews, slord