Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prototyp európskeho digitálneho dvojčaťa oceánuKomisárka EÚ pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, Iliana Ivanova, a ďalší vysokí predstavitelia z Európskej komisie, Belgicka a Francúzska dnes (13.06.) počas fóra Digital Ocean Forum (DOF) predstavili prvú prevádzkovú platformu európskeho digitálneho dvojčaťa oceánu (European Digital Twin of the Ocean – EU DTO)   

Európske digitálne dvojča oceánu, o ktorom po prvýkrát informovala predsedníčka Európskej komisie, Ursula von der Leyen, na samite One Ocean v Breste vo februári 2022, je kľúčovým výsledkom misie EÚ – Obnovme naše oceány a vody. Digitálne virtuálne modely oceánu umožnia vedcom simulovať a študovať rôzne scenáre kľúčové pre zabezpečenie zdravých a udržateľných oceánov, a tým podporia rozhodovanie a plánovanie.

Ambíciou digitálneho dvojčaťa oceánu je sprístupniť poznatky o oceánoch občanom, podnikateľom, vedcom a tvorcom politík tým, že im bude poskytnutý inovatívny súbor interaktívnych a vizualizačných nástrojov orientovaných na používateľov. Tieto poznatky pomôžu navrhnúť najúčinnejšie spôsoby obnovy morských a pobrežných biotopov, podporiť udržateľné modré hospodárstvo a zmierniť zmenu klímy a prispôsobiť sa jej.

Základná infraštruktúra digitálneho dvojčaťa oceánu je zároveň jedným z hlavných prvkov systému digitálnych znalostí o oceánoch v rámci misie EÚ – Obnovme naše oceány a vody a je príkladom záväzku EÚ vyvíjať inovatívne vedecké nástroje na revolučný prístup k mnohým výzvam, ktorým dnes čelí oceán. Tým, že umožňuje sofistikovanú analýzu scenárov „čo ak,“ digitálne dvojča oceánu ponúka bezprecedentné možnosti modelovania a vývoja vedecky orientovaných rozhodovacích nástrojov na mieru, ako aj vizuálne rozhrania pre aktérov morských a námorných odvetví.

Komisárka Iliana Ivanova s radosťou oznámila, že „vďaka investíciám z programu Horizont Európa nám európske digitálne dvojča oceánu pomôže pochopiť, ako znečistenie a ľudské činnosti ovplyvňujú oceán a objasniť kľúčovú úlohu oceánu pri regulácii klímy a zachovaní biodiverzity.“

Hoci zatiaľ ide iba o prototyp európskeho digitálneho dvojčaťa, od finálnej verzie platformy sa očakáva, že zmení pravidlá hry v oblasti riadenia oceánov, pretože bude poskytovať dôležité informácie a presné predpovede v reálnom čase.

Digital Ocean Forum 2024 (DOF) bolo okrem samotného predstavenia prototypu európskeho digiálneho dvojčaťa oceánu aj príležitosťou na diskusiu o jeho využití pri udržateľnom rozvoji modrých ekonomík a pri riadení oceánskych zdrojov.

Počas fóra bola prezentovaná široká škála možností použitia vrátane riešení morského odpadu (znečistenia plastmi), morskej biodiverzity, morskej obnoviteľnej energie (potenciál viacúčelovej veternej energie na mori), adaptácie a zmierňovania, včasného varovania pred extrémnymi udalosťami a monitorovania pobrežia (extrémnej hladiny mora).

Európska komisia od roku 2021 investuje približne 10 miliónov EUR ročne do rozvoja európskeho digitálneho dvojčaťa, ktoré je koncipované ako verejná služba a verejný statok. Zároveň ide o doplnenie projektu Iliad v hodnote 19 miliónov EUR, ktorý je financovaný v rámci výzvy na predkladanie návrhov na výskum v oblasti Zelenej dohody s cieľom pilotovať koncepciu DTO, ako aj viaceré iné výskumné projekty.

Viac informácií:

https://shorturl.at/3lXkL

https://shorturl.at/tHlK0

Zverejnené 13.06.2024, slord