Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prvá správa o pokroku Nového európskeho BauhausuDňa 17. januára 2023 Európska komisia (EK) predstavila prvú správu o pokroku iniciatívy Nový európsky Bauhaus (NEB), v ktorej zhodnotila výsledky dosiahnuté počas prvých dvoch rokov iniciatívy, ako aj prvý hodnotiaci nástroj pre projekty NEB: Kompas NEB. EK tiež oznámila, že financovanie NEB sa zvýši o ďalších 106 miliónov EUR z účelových prostriedkov programu Horizont Európa na obdobie rokov 2023 – 24. Na malé a veľké projekty NEB v celej Európe už bolo pridelených viac ako 100 miliónov EUR z rôznych európskych programov.

Podporené projekty

Iniciatíva má už viac ako 600 oficiálnych partnerských organizácií, od celoeurópskych sietí až po miestne iniciatívy (vrátane 4 slovenských). S cieľom ponúknuť transparentný prístup k informáciám o výzvach venovaných iniciatíve New European Bauhaus, príjemcoch a členoch jej komunity Komisia vytvorila NEB Dashboard, komplexnú databázu vo forme interaktívnej mapy. Slovenskí žiadatelia zatiaľ úspešne implementujú 2 projekty v súlade s princípmi NEB:

  • OPTO – Nová alchýmia odpadov – kolekcia vymeniteľných šperkov zložená z recyklovaného striebra a invenčných odpadových materiálov spojená s vývojom urob-si-sám súpravy, ktorá by zákazníkom umožnila vyrobiť si vlastný ekologický šperk. (Projekt v rámci programu COSME)
  • Predstavte si svoje mesto – Tento projekt spája miestnych obyvateľov Košíc a utečencov z Ukrajiny žijúcich v Košiciach, aby spoločne vytvorili konkrétne udržateľné intervencie, ktoré zlepšia situáciu v okolí dočasného útulku pre utečencov. Cieľom projektu bude zdieľať prototyp škálovateľných riešení, ktoré nielenže riešia súčasné problémy, ale môžu byť užitočné aj pre budúce výzvy v dôsledku klimatickej krízy. (Projekt v rámci EIT Climate-KIC)

Komunita NEB je aktívna aj na samotnej Ukrajine. Patrí sem prispievanie k núdzovým riešeniam bývania, ako aj k dlhodobému plánovaniu rekonštrukcie.

V roku 2022 bolo vybraných a začalo fungovať prvých šesť demonštračných projektov NEBrozsiahlych, replikovateľných miestnych transformačných projektov – financovaných v rámci programu Horizont Európa. V roku 2023 bude nasledovať ďalších 10 v rámci európskych inovačných akcií politiky súdržnosti. Všetky členské štáty zahrnuli odkazy na NEB do svojich programov politiky súdržnosti na roky 2021 – 27, čo umožňuje projektom inšpirovaným NEB získať kohézne financovanie.

Kompas Nového európskeho Bauhausu

Okrem správy o pokroku NEB EK predstavila aj kompas NEB, hodnotiaci nástroj pre projektových manažérov, ktorý im pomáha pochopiť, do akej miery daný projekt stelesňuje prístup NEB. Vysvetľuje, čo znamenajú tri hodnoty NEB, udržateľnosť, inklúzia a krása, v konkrétnych kontextoch; ako ich možno integrovať a kombinovať s pracovnými zásadami účasti a transdisciplinarity. Na základe tohto kompasu sa vyvinú podrobnejšie nástroje hodnotenia, počnúc stavebníctvom.

Ďalšie kroky

V kontexte Európskeho roka zručností bude ročník 2023 cien NEB tematicky zameraný na vzdelávanie, pričom sa geografické pokrytie rozšíri okrem členských štátov EÚ aj na západný Balkán. Tento rok vznikne aj akadémia NEB a s cieľom urýchliť transformáciu na udržateľnú výstavbu, obehovosť a biologické materiály sa začne poskytovať odborná príprava. Vďaka prepojeniu NEB s programom Erasmus+ „DiscoverEU“ budú mať mladí Európania čoskoro možnosť objavovať podmanivé kraje a mestá Európy a zároveň sa dozvedieť o projektoch NEB.

Pre viac informácií môžete kontaktovať Národný kontaktný bod (NCP) na Ministerstve dopravy SR: urban@mindop.sk

Zverejnené 19.1.2023, slord