Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prvá výzva Európskeho partnerstva pre biodiverzituEurópske partnerstvo v oblasti biodiverzity (European Biodiversity Partnership) v rámci programu Horizont Európa (oficiálne od októbra 2021 ako nástupca programu Biodiversa) oznamuje, že čoskoro vyhlási prvú nadnárodnú spoločnú výzvu na výskum. Jej témou je „Podpora ochrany biodiverzity a ekosystémov na súši a na mori“.

Výzva sa bude týkať troch nevýhradných tém:

  • Znalosti na určenie prioritných oblastí ochrany, vytvorenie účinných a odolných ekologických sietí, posilnenie ochrany založenej na druhoch a zachovanie genetickej rozmanitosti
  • Viacnásobné prínosy a náklady na ochranu biodiverzity a ekosystémov: synergie a kompromisy
  • Účinné riadenie a spravodlivá správa s cieľom dosiahnuť odvážny výsledok ochrany

Oficiálne spustenie výzvy sa plánuje dňa 1. októbra 2021. Bude sa používať dvojstupňový postup podávania žiadostí s termínom uzávierky predbežných návrhov na konci novembra 2021. Následne termín na predloženie úplných návrhov bude v apríli 2022. Pokyny týkajúce sa predkladania návrhov, kritérií oprávnenosti a hodnotenia a ďalšie príslušné informácie budú uverejnené spolu s oficiálnym oznámením výzvy.

Na výzvu bol predbežne vyčlenený celkový rozpočet vo výške viac ako 40 miliónov eur a predbežný záujem o účasť na výzve prejavilo 34 krajín. Medzi ne patrí aj Slovensko, preto budú v tejto výzve subjekty so sídlom v SR oprávnenými žiadateľmi.

Viac informácií nájdete tu.

Informačný webinár

K podujatiu je pripravený aj informačný webinár pre potenciálnych uchádzačov, ktorý sa uskutoční 12. októbra 2021. Viac informácií o podujatí nájdete na našej stránke tu. Ďalšie informácie a registráciu nájdete tu.

Zverejnené 20.9.2021, slord