Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prvá výzva na ERA Chairs uzatvorenáCelkovo 88 projektov poadli žiadatelia do výzvy ERA Chairs, ktorá bola uzatvorená 15. októbra 2014. Podporených tak bude približne 14 projektov a úspešnosť dostiahne 15,9%. Hodnotenie projeketov začne v polovici novembra, žiadatelia budú o výsledkoch informovaní do konca februára 2015.

Viac informácií.