Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prvé čísla výzvy „Európsky výskumný priestor“ oblasti Rozširovanie účasti a posilnenie ERAPrvé čísla týkajúce sa výzvy na predkladanie návrhov s názvom „Európsky výskumný priestor (ERA)“ (HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01) programu Horizont Európa sú už k dispozícii.

Európska výkonná agentúra pre výskum (REA) prijala celkom 44 projektových návrhov do tejto výzvy otvorenej od 22. júna do 23. septembra 2021. Výzva sa skladala z 18 rôznych tém.

V rámci nej sa poskytne 61,5 milióna EUR na financovanie projektov zahŕňajúcich bohatý rad činností, od uľahčenia inštitucionálnych transformácií a reforiem, zlepšenia kariérnych príležitostí a odbornej prípravy výskumných pracovníkov, cez podporu využívania výsledkov, až po posilnenie európskehovýskumu a inovácií prostredníctvom opatrení zameraných na otvorenú vedu, vedecké vzdelávanie, rodovú rovnosť, etiku a výskumnú integritu.

Začiatok hodnotenia bol spustený začiatkom októbra 2021 a výsledky výberu budú známe vo februári 2022. Projekty sa budú posudzovať s podporou externých nezávislých hodnotiteľov, ktorí budú vychádzať z databázy expertov Európskej komisie.

Agentúra REA podpíše grantové dohody so všetkými úspešnými žiadateľmi do mája 2022.

Zverejnené 7.10.2021, slord