Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prvé kroky smerom k vytvoreniu siete investorov rizikového kapitálu v deep-tech inováciáchEurópska komisia podnikla prvé konkrétne kroky na vytvorenie novej siete európskych investorov rizikového kapitálu, ktorí sú pripravení spoločne s fondom Európskej rady pre inovácie (EIC) investovať do najinovatívnejších európskych spoločností v oblasti deep-tech.

Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, Iliana Ivanova, iniciovala začiatkom júna stretnutie skupiny investorov, ktorí diskutovali o novej forme spolupráce. Cieľom stretnutia bolo posilniť spoluprácu medzi deep-tech investormi, podporiť možnosti rozloženia rizík prostredníctvom postupov syndikácie, prezentovať EIC možnosti financovania portfóliových spoločností a uľahčiť spoluinvestovanie s fondom EIC na európskej úrovni.

Nová navrhovaná sieť investorov má za cieľ posilniť kapitálové štruktúry európskych technologických spoločností v rámci portfólia fondu EIC prostredníctvom posilnenia investorskej základne a spolupráce medzi investormi.

Za posledné tri roky dostalo EIC žiadosti od viac ako 10 tisíc startupov a malých a stredných podnikov, čo poukazuje na obrovský potenciál európskeho inovačného prostredia. V roku 2023 sa zároveň fond EIC stal najaktívnejším európskym investorom v oblasti deep tech, pričom v rámci programu Horizont Európa schválil viac ako 200 investícií.

Pozoruhodné je, že každé euro investované fondom EIC prilákalo ďalších 3,8 EUR od fondov rizikového kapitálu, podnikov a iných investorov, čo zdôrazňuje katalytickú úlohu fondu pri stimulovaní investícií napriek náročným trhovým podmienkam v roku 2023.

Skutočnosťou však zostáva, že i napriek sľubných trendom investícií rizikového kapitálu, Európa stále výrazne zaostáva za USA, pričom európske investície dosahujú len štvrtinu amerických náprotivníkov. Preklenutie tejto medzery je preto nevyhnutné najmä pri zabezpečovaní financovania pre vysoko rizikové podniky v oblasti deep tech.

Viac informácií: https://shorturl.at/fxX3X

Zverejnené 18.06.2024, slord