Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prvé štatistiky z výziev H2020Prvé štatistiky z výziev, ktoré mali uzávierku v marci 2014 identifikovati celkový objem finančných prostriedkov v hodnote 15 mld. €. Prvé výzvy boli na rozdiel od 7.RP definované širšie, čo môže byť tiež jeden z dôvodov vysokého počtu poslaných žiadostí, ktoré boli však menej úspešné. Bolo podaných 16 000 projektov. Celkovo bolo využitých takmer 5 300 hodnotiteľov. EK v súčasnosti disponuje databázou 60 000 expertov.

V prvej výzve SME Instrument bolo podaných v prvej fáze 2 662 žiadostí, úspešnosť je na úrovni 6%. Dôležitým faktorom je, že až 49% všetkých žiadostí, ktoré uspeli v hodnotení, získali aj finančný príspevok. Neúspešnosť projektov ovplyvnili napríklad nedostatočné zameranie sa na biznisnisovú stránku projektu, slabá úroveň inovatívnosti projektu či nízke TRL.

Viac informácií nájdete tu.