Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prvý ročník Ceny za práce o výskume, technológiách a inováciách v obraneEurópska obranná agentúra (EDA) zverejnila 1. februára 2023 výzvu na predkladanie prihlášok do vôbec prvého ročníka súťaže EDA Research, Technology, and Innovation Papers Awards. V tejto súťaži budú ocenené celkovo tri originálne a hodnotné práce týkajúce sa obrany, ktoré sa budú týkať technológií, procesov a aplikácií pre posilnenú obranu budúcnosti.

Víťazné príspevky budú obsahovať nápady, ktoré by v prípade realizácie v období do roku 2035 prispeli k posilneniu konkrétnych obranných spôsobilostí EÚ. Príspevky sa budú posudzovať na základe ich kvality a vplyvu, pričom osobitný dôraz sa bude klásť na technológie a inovácie, ktoré pomôžu pokryť obranné potreby a nedostatky EÚ. Tieto nedostatky EÚ pravidelne vyhodnocuje cez Koordinovanú ročnú analýzu obrany (CARD).

Cieľom súťaže je propagovať a podporovať prácu začínajúcich výskumných pracovníkov predstavením ich práce obrannej komunite, stimulovať zapojenie inovátorov s cieľom rozšíriť ich prístup k novému a potenciálne prevratnému výskumu a identifikovať oblasti, v ktorých sú potrebné ďalšie investície na riešenie budúcich potrieb obranných spôsobilostí. Každý víťaz ceny dostane 4 000 EUR.

Termín na podanie prihlášok je 2. apríl 2023. Cena bude oficiálne udelená počas Dní obranných inovácií EDA 2023 koncom tohto roka. Súťaž je otvorená pre všetkých občanov zúčastnených členských štátov EDA.

Viac informácií:

Zverejnené 8.2.2023, slord